Obsługa korporacyjna ROCHERoche Polska Sp. z o.o. to jedna z najbardziej innowacyjnych firm farmaceutycznych na świecie. Od ponad 100 lat pracujący w niej naukowcy dokonują przełomowych odkryć, które pozwalają leczyć już te choroby, na które często nie było skutecznej terapii. Coraz nowsze generacje leków podnoszą komfort życia pacjentów. Wdrażane obecnie procedury diagnostyczne w duchu medycyny spersonalizowanej mają na celu poznanie struktury DNA zmian nowotworowych pacjenta, co otwiera zupełnie nowe perspektywy w leczeniu. Równie ważne jest dla rozwoju medycyny jest wyciąganie wniosków z analizy wielkich zbiorów danych pochodzących m.in. z praktyki klinicznej i analizy genomów (BIG DATA). Roche Polska Sp. z o.o. inwestuje na terenie Polski. Mieści się tu Globalne Centrum Rozwiązań IT, dla którego pracuje ponad 500 specjalistów oraz powstają nowe centra kompetencji.

Zadaniem LB Relations jest wsparcie Roche Polska Sp. z o.o. w dalszym budowaniu wizerunku firmy nowoczesnej, innowacyjnej i proponującej skuteczne, przełomowe terapie. Do osiągnięcia tego celu korzystamy z wielu kanałów komunikacyjnych, dostosowanych do preferencji interesariuszy.