Macrologic klientem LoveBrands RelationsSpółka Macrologic - polski dostawca systemów klasy ERP dla średnich i dużych przedsiębiorstw - rozpoczęła współpracę z LoveBrands Relations.
Agencja będzie odpowiedzialna za opracowanie strategii komunikacji spółki oraz jej realizację. LoveBrands Relations poprowadzi również działania media relations i e-PR, a także zajmie się działaniami w zakresie content marketingu. Agencja odpowie też za współpracę reklamową, sponsoringową i eventową. W ramach współpracy przygotuje i zrealizuje również event z okazji 30. rocznicy działalności spółki.
Po stronie agencji projekt koordynuje ekspert ds. komunikacji i public affairs Łukasz Antkiewicz wraz z konsultantem ds. komunikacji Kamilą Wronowską oraz asystentami ds. komunikacji: Pauliną Jabłońską i Justyną Dąbrowską.
Strony nie informują, na jak długo zawarto umowę. Agencję wybrano w drodze przetargu.

20.04.2016

Czytaj