Employer branding i strategia komunikacji wewnętrznej


Według naszego doświadczenia, poprawę komunikacji wewnętrznej warto zacząć od audytu, w którym oceniona zostanie jej efektywność. Taka diagnoza pomoże opracować i zrealizować adekwatną zintegrowaną z celami strategię budowania komunikacji wewnętrznej.

Świadomie kreuj wizerunek pracodawcy – zalety employer brandingu

Trzeba pamiętać, że pracownicy, którzy komfortowo czują się w firmie i są przekonani o wysokiej etyce postępowania swoich przełożonych to najlepsze świadectwo rzetelności pracodawcy. Dlatego też kładziemy duży nacisk na planowanie i realizację przemyślanej komunikacji wewnętrznej i autentycznego employer brandingu, zarówno poprzez kreowanie wizerunku firmy wśród pracowników i kandydatów, jak i w mediach społecznościowych.

Employer branding to:

  • ocena efektywności komunikacyjnej,
  • szkolenia i warsztaty dla pracowników,
  • opracowanie i realizacja strategii komunikacji,
  • wydawnictwa wewnętrzne,
  • zarządzanie intranetem i w mediach społecznościowych.

ZOBACZ NASZE REALIZACJE