Współpraca przy kampanii „Razem zmieniamy życie z hemofilią”Hemofilia to jedna z najwcześniej opisanych chorób. Znana jest jako „choroba królewska”, a to za sprawą brytyjskiej królowej Wiktorii Hanowerskiej, która przekazała wadliwy gen swoim dzieciom: Leopoldowi, Alicji i Beatrycze. Gen hemofilii dotarł także do najsłynniejszego w historii pacjenta: carewicza Aleksego – syna ostatniego cara Rosji Mikołaja II. W tamtym czasie choroba wywarła ogromny wpływ na historię – zachwiała tronami i wywołała konieczność martwienia się o los następców.

Hemofilia to wrodzona choroba krwi, dziedziczona w sposób sprzężony z płcią. Jest określana męską chorobą, gdyż na hemofilię cierpią głównie mężczyźni, natomiast kobiety są jej nosicielkami. Jest to też choroba rzadka – dotyka 1 na 10 000 osób na świecie.

Koordynacja działań kampanii o hemofilii

„Razem zmieniamy życie z hemofilią” to odpowiedź Novo Nordisk na niezaspokojone potrzeby w zakresie opieki nad pacjentem z hemofilią. Firma odkrywa i opracowuje skuteczne i bezpieczne leki na hemofilię oraz inne rzadkie skazy krwotoczne, ale także prowadzi działania wykraczające poza medycynę, które będziemy mieli przyjemność koordynować. Nasze zadania obejmą m.in. realizację strategii komunikacji, prowadzenie biura prasowego, PR ekspercki, działania eventowe oraz z zakresu CSR.