Komunikacja po BenedyktyńskuDla „Produktów Benedyktyńskich” wykonaliśmy iście benedyktyńską pracę na rzecz emisji obligacji korporacyjnych spółki Benedictus Memes – cierpliwie i konsekwentnie realizowaliśmy przygotowaną strategię, łącząc przedsiębiorczość mnichów i nasze, marketingowe doświadczenie. W starych murach Opactwa tynieckiego, przedstawiliśmy dziennikarzom tradycyjną recepturę na sukces, którą dalej wzmocniliśmy między innymi o PR, ATL i social media. I tak, przy naszym udziale, powstała najmniejsza emisja publiczna, która wprawiła w ruch dalszy rozwój benedyktyńskiego rzemiosła.