Razem Pokonajmy Migrenę Zawodowo


Migrena to jedno z największych wyzwań komunikacyjnych – jak bowiem mówić o bólu, którego nie widać i nie można go zmierzyć? W ramach kampanii „Razem pokonajmy migrenę zawodowo” wraz z firmą Novartis oraz partnerem społecznym – Pracodawcami RP prowadziliśmy działania mające na celu pokazanie migreny jako poważnej i uciążliwiej choroby neurologicznej mającej znaczny wpływ nie tylko na życie zawodowe osób z migreną, ale także na ich środowisko oraz ekonomię całego kraju!

Działania w kampanii

W ramach kampanii przeprowadziliśmy działania, których celem było zmapowanie tego, w jaki sposób ludziom kojarzy się migrena i co wiedzą na jej temat:

  • Wśród przedsiębiorców zrzeszonych w organizacji „Pracodawcy RP” została przeprowadzona ankieta na temat sposobów, jakimi pracodawcy radzą sobie z sytuacjami, gdy migrena dotyka ich pracowników. Badaliśmy nie tylko strategie działania, ale także gotowość pracodawców do podjęcia działań zwiększających komfort pracy osobom z migreną;
  • Razem z „Pracodawcami RP” przeprowadziliśmy sondę uliczną badająca wiedzę Polaków na temat migreny i jej społecznych skutków. W trakcie realizacji sondy powstał film podsumowujący wypowiedzi jej uczestników.

W ramach projektu zrealizowaliśmy konferencję prasową, w trakcie której zaprezentowany został raport Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH pt. „Społeczne znaczenie migreny z perspektywy zdrowia publicznego i systemu ochrony zdrowia”.

Obecność w mediach i instytucjach publicznych

Badania stanowiły podstawę szeroko zakrojonych działań media relations: od czasopisma „Pani” przez portale medyczne i media takie jak Pytanie na śniadanie oraz Program III Polskiego Radia, aż po dedykowaną audycję w… Radio Maryja.

Kampania, dzięki statusowi działania o charakterze społeczno-edukacyjnym otrzymała patronat Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Zakładu Ubezpieczeń społecznych.

LoveBrands Relations było odpowiedzialne za przygotowanie koncepcji komunikacyjnej projektu, koordynację działań wraz z Pracodawcami RP, a także za szeroką komunikację w ramach media relations. W przygotowaniu spotkania launchującego projekt LoveBrands odpowiadało Zarówno kontakt z ekspertami, techniczne przygotowanie konferencji, jak i współpracę przy tworzeniu materiałów merytorycznych, w tym skrótu raportu z badań.