Razem ścigamy się z cukrzycą


„Razem ścigamy się z cukrzycą” to ogólnopolska kampania społeczno-edukacyjna, którą realizujemy z dużymi sukcesami od 2016 roku. Celem projektu jest edukacja oraz podnoszenie świadomości społecznej na temat cukrzycy Działania skierowane są one do całego społeczeństwa, aby zatrzymać pandemię cukrzycy w Polsce oraz do osób chorych i ich bliskich, aby zapobiegać rozwojowi powikłań. W trakcie trwania kampanii podejmujemy takie zagadnienia jak rola profilaktyki, edukacja i świadomość społeczna cukrzycy, rola nowych terapii w leczeniu cukrzycy. Ważnym elementem jesttakże integracja wszystkich środowisk (organizacji rządowych i pozarządowych) ważnych z punktu systemu opieki diabetologicznej w Polsce.

Kampania „Razem ścigamy się z cukrzycą” zainicjowana została przez organizacje pacjentów:
• Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
• Ogólnopolską Federację Organizacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Chorym na Cukrzycę
• Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą
• Fundację Michała Jelińskiego Active Diabet
• Fundację Europejska Klinika Cukrzycy, Stowarzyszenie Edukacji Diabetologicznej
• Polskie Towarzystwo Diabetologiczne

Zrealizowane działania (wybrane):
• Przebadano 14 000 osób w ramach bezpłatnych przesiewowych badań poziomu cukru we krwi: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Zdrowia, Tour de Pologne, Forum Ekonomiczne w Krynicy, Forum Ekonomiczne w Krynicy
• Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Europejski Kongres Samorządów w Krakowie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Narodowy Fundusz Zdrowia.
• Przeprowadzono 110 warsztatów edukacyjnych dla ponad 5000 osób w całej Polsce.
• Przeszkolono 450 liderów Polskiego Stowarzyszenia Diabetologicznego.
• Stworzenie wystawy edukacyjnej poświęconej powikłaniom w cukrzycy.
• Współpraca z Anną Powierzą – opracowanie monologu „Poskromienie Cukrzycy”.
• Wydano 4 raporty badawcze.

Uzyskane patronaty:
• Narodowy Fundusz Zdrowia
• Zakład Ubezpieczeń Społecznych
• Parlamentarny Zespół ds. Cukrzycy
• Parlamentarny Zespół ds. Praw Pacjenta
• Polskie Towarzystwo Diabetologiczne

Zadania LoveBrands Relations
Kampania „Razem ścigamy się z cukrzycą” to jedno z najbardziej zaawansowanych przedsięwzięć LoveBrands Relations. Agencja jest odpowiedzialna nie tylko za działania komunikacyjne w obszarze media relations, public relations oraz social media, ale także jest pomysłodawcą i realizatorem wszystkich działań podejmowanych w ramach kampanii. Szeroki zakres odpowiedzialności: od technicznej organizacji wydarzeń, poprzez kontakt z instytucjami publicznymi, aż po tworzenie scenariuszy wydarzeń i ich skrupulatna realizację odzwierciedlał kompleksowe i przemyślane podejście do tej szczególnej kampanii edukacyjno-społecznej.