Działania PR dla marki ROCHE


Roche to największa na świecie firma biotechnologiczna, opracowująca leki w wielu dziedzinach terapeutycznych, takich jak onkologia, immunologia, choroby zakaźne, okulistyka czy choroby centralnego układu nerwowego. Założona niemal 120 lat temu firma od początku swojej działalności wywiera istotny wpływ na zdrowie i życie pacjentów, poszukując wciąż lepszych sposobów zapobiegania chorom, diagnozowania ich i leczenia. Od wielu lat Roche angażuje się społecznie, a także aktywnie wspiera projekty edukacyjne skierowane do pacjentów i ogółu społeczeństwa. Jeden z takich projektów - z obszaru neurologii - będziemy mieli okazję prowadzić.

Współpraca PR LB Relations i ROCHE

Nasza Agencja rozpoczęła współpracę z Roche w czerwcu 2018 r. Jesteśmy odpowiedzialni m.in. za przygotowanie i realizację strategii komunikacji PR. Do naszych zadań będzie należało przygotowywanie komunikatów dla dziennikarzy, współpraca z ekspertami i influencerami czy działania w mediach społecznościowych.

Będziemy wszędzie tam, gdzie są pacjenci! Mamy nadzieję, że nasze działania przyczynią się do podnoszenia wiedzy na temat chorób neurologicznych, a także poprawy jakości życia pacjentów w Polsce.