Małopolska Organizacja Turystyczna


Agencja LoveBrands Group współpracowała z Małopolską Organizacją Turystyczną od sierpnia 2020 r. do lutego 2021 r. w zakresie opracowania strategii działań PR i e-PR dla kampanii „Małopolska. Poznajmy się”. Celem kampanii była aktywizacja mieszkańców Polski do realizacji podróży turystycznych do Małopolski oraz ukazanie regionu jako idealnego miejsca do wypoczynku w duchu „slow”, czyli niespiesznego, uważnego podróżowania.

W ramach współpracy agencja zrealizowała konferencję prasową z relacją on-line na profilu FB Odkryj Małopolskę „Dobre praktyki Małopolski na rzecz wspierania turystyki nie tylko w sezonie wakacyjnym”, która odbyła się w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, przeprowadziła również badanie opinii wśród przedstawicieli małopolskiej branży turystycznej „Turystyka Poza Głównym Szlakiem” i odpowiadała za komunikaty PR dotyczące kampanii oraz infografiki.