CUK Ubezpieczenia


CUK Ubezpieczenia

CUK Ubezpieczenia, to wiodąca w Polsce multiagencja, oferująca produkty ponad 30 Towarzystw Ubezpieczeniowych. Firma funkcjonuje od 2001 roku będąc technologicznym i jakościowym liderem branży. Multiagencja dociera do Klienta za pomocą różnych kanałów i prowadzi sprzedaż poprzez sieć 330 placówek własnych i franczyzowych, 300 punktów partnerskich, własne Contact Center oraz kanały online.

W ramach współpracy odpowiadaliśmy za przygotowanie kompleksowej strategii komunikacji, prowadzenie biura prasowego i PR ekspercki. Naszymi działaniami docieraliśmy do największych ogólnopolski i biznesowych dziennikarzy, dostarczając im merytoryczne materiały edukacyjne dotykające branży ubezpieczeniowej, raporty branżowe, oraz analizy cenowe i zakresowe produktów ubezpieczeniowych Towarzystw Ubezpieczeniowych działających na polskim rynku. Realizowaliśmy także badania świadomości marki oraz badania konsumenckie, które były szeroko komunikowane i komentowane przez media.