Zmobilizowani.SM RUN


Zmobilizowani.SM run, bieg dla polskiej neurologii

I Bieg dla polskiej neurologii towarzyszył VI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, która odbyła się 31 maja 2019 r. w Łodzi. Bieg odbył się pod hasłem „zobaczyć niewidocznych – zatrzymać progresję postaci postępujących SM”. Jego celem było wsparcie pacjentów z postacią pierwotnie postępującą stwardnienia rozsianego (SM) w staraniach o refundację jedynego leku, który może zatrzymać progresję ich choroby.

Na SM choruje w Polsce około 45 tys. osób. U każdego choroba przebiega inaczej, różni się występującymi objawami, stopniem zaawansowania i tempem postępowania. Stwardnienie rozsiane przyjmuje też kilka postaci: postać rzutowo-emisyjną (RRMS), pierwotnie postępującą (PPMS) czy wtórnie postępującą (SPMS). Dla osób z RRMS dostępne są dwa programy lekowe. Dla pacjentów z postaciami postępującymi nie było dostępnego żadnego refundowanego leczenia. Jak mówili sami o sobie – są niewidoczni dla systemu.

Od listopada 2019 w Polsce jest refundowany lek hamujący progresję w pierwotnie postępującej postaci stwardnienia rozsianego.

Agencja LoveBrand Relations odpowiadała za realizację projektu na każdym jego etapie. Zaczynając od wyznaczenia trasy biegu, uzyskania pozwoleń, poprzez obsługę zgłoszeń, weryfikację czasu biegaczy i wyłonienie zwycięzców. W ramach realizacji projektu przygotowane zostały wszystkie projekty graficzne, scena, banery i gadżety. Agencja prowadziła również działania komunikacyjne w kanałach tradycyjnych oraz w mediach społecznościowych.

Zmobilizowani.SM Run uzyskał patronat medialny TVP Sport, regionalnego oddziału TVP oraz Radia Łódź.

W projekt zaangażowani byli m.in. przedstawiciele stowarzyszeń pacjentów, lekarze neurolodzy, przedstawiciele samorządów terytorialnych, parlamentarzyści.