Kampania edukacyjno-informacyjna ABC Cukrzycy bez powikłańRyzyko zachorowania na cukrzycę zwiększa się wraz z wiekiem. W Polsce na cukrzycę choruje ok. 3 milionów osób z czego ok. 1 milion nie jest tego świadomych, często zgłaszają się do lekarza wtedy, kiedy dochodzi już do groźnych powikłań. Rocznie z powodu cukrzycy i jej powikłań umiera w naszym kraju ponad 20.000 osób i przewiduje się, że ta liczba będzie rosła. To niezwykle ważny problem, o którym powinniśmy głośno mówić i dyskutować. Dlatego przeprowadziliśmy kampanię reklamowo – informacyjną ABC Cukrzycy bez powikłań.

Cukrzyca jako temat przewodni kampanii edukacyjno-informacyjnej

Jednym z największym wyzwań leczenia cukrzycy jest utrzymanie glikemii (poziomu cukru we krwi) na odpowiednim poziomie. Szczególnie groźny jest stan, kiedy poziom cukru we krwi wzrasta ponad poziom prawidłowy – hiperglikemia, która wynika z defektu wydzielania i/lub działania insuliny. Przewlekła hiperglikemia wiąże się z uszkodzeniem, zaburzeniem czynności oraz niewydolnością takich narządów jak: oczy, nerki, nerwy, serce i naczynia krwionośne.

Poprzez kampanię edukacyjno-informacyjną zwiększaliśmy świadomość Pacjentów

Rzetelnym źródłem wiedzy dla pacjentów jest lekarz prowadzący. Istotna jest dobra relacja ze specjalistą, umiejętność prowadzenia otwartej rozmowy na temat schorzenia oraz zadawania pytań bez skrępowania m.in. na temat nowych możliwości terapeutycznych. Nie mniej ważne, jest jednak podnoszenie świadomości samych pacjentów w zakresie zapobiegania powikłaniom w cukrzycy, przekładające się na skuteczną samokontrolę. Znaczącą grupą chorych stanowią pacjenci powyżej 55 r.ż. Dlatego tak istotne jest, by właśnie Ci pacjenci posiadali wiedzę na temat możliwych powikłań cukrzycy, sposobów prewencji oraz nowoczesnych terapii.

Nowoczesne terapie ograniczają epizody hipoglikemii, wyrównują ciśnienie tętnicze oraz przyczyniają się do obniżenia masy ciała, co jest niezwykle ważne w przypadku terapii osób w wieku starszym. W Polsce dostępne są analogi insuliny, które wpływają na znaczne ograniczenie ryzyka groźnej dla życia hipoglikemii. Pozwalają śmielej, skuteczniej i bezpieczniej dążyć do celu leczenia, a przede wszystkim znacznie poprawia się jakość życia pacjentów. Dlatego powinny być szerzej dostępne dla chorych na cukrzycę w naszym kraju - mówi prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida, specjalista chorób wewnętrznych i diabetolog z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, opiekun merytoryczny programu „ABC cukrzycy bez powikłań”.

Szczegóły kampanii ABC cukrzycy bez powikłań

„ABC cukrzycy bez powikłań” to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna organizowana przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków (PSD), która ma na celu podnoszenie świadomości na temat powikłań cukrzycy oraz możliwości ich zapobiegania. W ramach projektu w całej Polsce zorganizowanych zostało 80 warsztatów prowadzonych przez wykwalifikowanych edukatorów diabetologicznych. W trakcie warsztatów poruszane były tematy: skutecznej samokontroli, wagi zdrowego stylu życia, nowoczesnych skutecznych terapii oraz zapobiegania groźnym powikłaniom cukrzycy – które są najczęstszą przyczyną przedwczesnych zgonów. Opiekunem merytorycznym programu był prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida, specjalista chorób wewnętrznych i diabetolog z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Uzyskany został patronat honorowy Krajowego Duszpasterstwa Służby Zdrowia

Agencja LoveBrand Relations była odpowiedzialna za przygotowanie koncepcji warsztatów, współpracę z lokalnymi oddziałami PSD, organizację szkoleń we wszystkich 80 lokalizacjach. Agencja prowadziła też płatne i nieodpłatne działania z mediami w ramach Media Relations.

Dowiedz się więcej o kampaniach CSR

Kampanie CSR