LoveBrands Relations dla kancelarii Głuchowski Siemiątkowski ZwaraLoveBrands Relations, agencja specjalizująca się w zintegrowanej komunikacji marketingowej, opracuje strategię komunikacyjną dla kancelarii Głuchowski Siemiątkowski Zwara. Kluczowym elementem tworzenia strategii jest audyt komunikacyjny obejmujący zarówno komunikacje wewnętrzną, jak i zewnętrzną.
"Należymy do grona najbardziej doświadczonych i znanych kancelarii prawniczych na polskim rynku. Nie oznacza to jednak, że nie musimy komunikować się ze światem zewnętrznym" tłumaczy Marek Głuchowski, partner zarządzający w Kancelarii Głuchowski Siemiątkowski Zwara. "Audyt komunikacyjny ma nam pomóc w lepszym zrozumieniu naszych przewag konkurencyjnych, jak również pomóc w stworzeniu strategii komunikacyjnej, która pozwoli efektywniej pozyskiwać klientów – także w nowych obszarach biznesu" – dodaje Marek Głuchowski.
Kancelaria Głuchowski Siemiątkowski Zwara działa od 1993 roku i specjalizuje się w doradztwie prawnym dla instytucji i podmiotów gospodarczych oraz spółek prawa handlowego. Wyróżnikiem kancelarii jest doświadczenie jej partnerów w zakresie prac naukowych w katedrach prawa renomowanych uczelni. Liczący kilkadziesiąt osób zespół specjalistów wspiera zarówno podmioty administracji publicznej, jak i podmioty prywatne. Prawnicy Kancelarii tworzyli ekspertyzy prawne dla organów administracji rządowej i samorządowej oraz przygotowywali projekty ustaw i rozporządzeń. Są ekspertami komisji sejmowych oraz arbitrami w sądach polubownych.
Kancelaria na partnera przy projekcie tworzenia strategii komunikacyjnej wybrała agencją zintegrowanej komunikacji marketingowej LoveBrands Relations. Agencja odpowiadać będzie za przeprowadzenie audytu komunikacyjnego, który nie tylko pozwoli określić wszystkie mocne strony kancelarii, ale też pomoże zidentyfikować potencjał komunikacyjny drzemiący w podejmowanych przez kancelarię działaniach oraz jej ekspertach. Na bazie audytu agencja zaproponuje stosowną strategię komunikacyjną oraz działania taktyczne w zakresie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.
"Cieszy nas fakt, że coraz więcej podmiotów docenia rolę komunikacji, jako elementu strategicznego dla prowadzonej działalności. Z doświadczenia wiemy, że pierwszym krokiem do zaplanowania strategicznej komunikacji w firmie jest przeprowadzenie wnikliwej analizy, obejmującej nie tylko rozmowy z pracownikami różnych szczebli w organizacji, ale także szersze spektrum interesariuszy. Fakt, że Kancelaria o takiej renomie powierzyła nam to zadanie traktujemy jako wyróżnienie, ale także prawdziwe wyzwanie." – tłumaczy Joanna Niemiec, wiceprezes i główny strateg w LoveBrands Relations.
LoveBrands Relations rozpoczęło współpracę z kancelarią Głuchowski Siemiątkowski Zwara w lipcu 2015 roku. Strony nie zdradzają na jaki okres czasu nawiązano współpracę.

04.08.2015

Czytaj