LoveBrands Relations energetycznie dla FORTUM


Firma strategicznej komunikacji marketingowej LoveBrands Relations rozpoczęła obsługę Fortum w Polsce. Fortum dostarcza energię elektryczną, ciepło i chłód, a także inteligentne rozwiązania, pozwalające na bardziej efektywne wykorzystanie zasobów. Zatrudnia około 8 000 profesjonalistów w krajach nordyckich, bałtyckich oraz w Rosji, Polsce i Indiach. W 2019 roku łączne przychody firmy wyniosły 5,4 mld EUR.

Do zadań agencji należy wsparcie klienta w wybranych obszarach komunikacji korporacyjnej i public affairs oraz współpracy przy realizacji wskazanych eventów. Ze strony LoveBrands Relations za obsługę kontraktu odpowiadają Bartosz Lewicki, szef działu korporacyjnego oraz konsultantka Milena Świątkowska. Dorota Bieniek-Kaska, prezeska zarządu oraz Joanna Niemiec, wiceprezeska, będą pełnić nadzór strategiczny.

Jesteśmy bardzo dumni ze współpracy z firmą Fortum, dla której będziemy realizować pełne spektrum działań komunikacyjnych, wspierające osiągnięcie jej strategicznych celów w Polsce. Dzięki naszemu know-how oraz szerokiemu zakresowi usług jesteśmy w stanie prowadzić zintegrowana działania korzystając z potencjału LoveBrands Relations” – powiedziała Dorota Bieniek-Kaska, prezeska zarządu LoveBrands Relations.

Agencja została wybrana w drodze przetargu. Firma nie ujawnia żadnych szczegółów dotyczących zapisów umowy.