Affidea klientem LoveBrands RelationsLoveBrands Relations, agencja specjalizująca się w tworzeniu i realizacji zintegrowanych strategii komunikacyjnych, rozszerza portfolio klientów o firmę Affidea, jednego z największych inwestorów i świadczeniodawców usług w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Europie w obszarze diagnostyki obrazowej i radioterapii. Wraz z początkiem kwietnia br. LoveBrands Relations rozpoczęło współpracę z firmą Affidea. Do zadań agencji należy doradztwo strategiczne w ramach komunikacji korporacyjnej oraz budowanie i umacnianie pozytywnego wizerunku firmy.
"Diagnostyka obrazowa, to niezwykle dynamicznie rozwijająca się gałąź usług medycznych – a dostęp do precyzyjnie opisanych badań wykonanych na nowoczesnym sprzęcie powinien być prawem każdego pacjenta. Naszym celem jest podwyższenie standardu usług medycznych w Polsce, a do celu tego dążymy kierując się określonymi wartościami, w których, obok innowacyjności, ważne jest także budowanie relacji z pacjentem opierającej się na zaufaniu do lekarza. Wybierając agencję do współpracy poszukiwaliśmy firmy, która nie tylko zrozumie nasze cele biznesowe, ale i kierować się będzie we współpracy podobnymi wartościami, co Affidea. Dlatego nasz wybór padł na LoveBrands Relations" – mówi Joanna Borczak, Dyrektor ds. Marketingu, Affidea.
Affidea jest holenderską spółką holdingową, zatrudniającą blisko 6 000 wykwalifikowanych specjalistów medycznych. Firma w 15 krajach Europy, posiada 180 centrów diagnostycznych, będących wyłączną własnością spółki. Pacjenci w centrach Affidei mogą korzystać z najnowocześniejszego sprzętu diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej oraz usług z zakresu radioterapii onkologicznej. Dzięki ciągłemu rozwojowi, spółka rozszerza działalność również na obszary, w których nikt jeszcze dotąd nie działał. Zatrudniając profesjonalną kadrę zajmującą się diagnostyką, firma Affidea staje się również wiodącą siłą dostarczającą zdalną diagnostykę - oferując wielomodułowe usługi z zakresu teleradiologii.
"Cieszymy się, że Affidea, europejski lider w zakresie usług najwyższej jakości diagnostyki obrazowej i radioterapii, zaufał nam i powierzył zadanie budowania swego wizerunku u polskich pacjentów, dziennikarzy i interesariuszy. Wierzymy, że wiedza naszego klienta połączona z wiedzą i doświadczeniem naszych ekspertów, przyczyni się do rozwoju świadomości naszego społeczeństwa w tak ważnym obszarze, jak rola odpowiednio dobranych badań obrazowych w diagnostyce i leczeniu" – mówi Dorota Bieniek-Kaska, prezes LoveBrands Relations.
Z ramienia LoveBrands Relations projekt koordynuje prezes, Dorota Bieniek-Kaska oraz ekspert ds. komunikacji, Marta Soluch. Agencja została wybrana w drodze przetargu. Czas trwania umowy objęty jest poufnością.

11.04.2017

Czytaj