The New Brand Story


Agencja zintegrowanej komunikacji strategicznej – LoveBrands, na nowo buduje historie marek klientów, ale także własną. W wyniku dynamicznego rozwoju, Spółka zmienia nazwę, na LoveBrands Group. W skład grupy wchodzą LoveBrands Relations, LoveBrands Events oraz LoveBrands Medical. W marcu Grupa powiększyła się o kolejny brand – LoveBrands Digital. To odpowiedź firmy na wyzwania spowodowane zarówno zmianą postaw i oczekiwań konsumentów, jak również, coraz mocniejszym skupieniem się marek na działaniach digital marketing.

Rzeczywistość digital z uwagi na coraz większy postęp technologiczny, dynamikę w konsumpcji mediów i treści, zmiany pokoleniowe i coraz nowocześniejsze możliwości komunikacji wymaga od marek szybkości i elastyczności w adaptowaniu się do nowego i trendów. Z jednej strony nowe platformy, formaty, narzędzia ułatwiające dotarcie i efektywność przekazu, z drugiej wyzwania i ograniczenia związane z clutterem komunikacyjnym czy chociażby zjawiskiem komodyzacji. W drodze do efektywnej komunikacji w digital mediach od marki wymagana jest cyfrowa transformacja, tak samo w kontekście strategii produktu czy usług jak i w komunikacji z odbiorcą. I właśnie w ramach The Brand New Story, LoveBrands Digital, skupia się na tym jak opowiedzieć wielopłaszczyznową historię marki na nowo, od strategii poprzez crossplatformowy ruchomy content aż do optymalizacji mediowej, by dopasować ją nie tylko do zmiennej digitalowej rzeczywistości ale również do oczekiwań i potrzeb konsumentów, tu i teraz. A jednocześnie zbudować emocjonalną i długoterminową relację marki z odbiorcą. Czas na nową historię marki.

„Od roku bacznie śledzimy trendy związane z funkcjonowaniem w zupełnie nowej rzeczywistości. Postęp w konsumpcji mediów digitalowych jest oczywistą konsekwencją tego, jak zmieniła się nasza codzienność. I chociaż, jako Grupa, bardzo szybko zaadoptowaliśmy się do nowych warunków, to przyszedł czas, aby tę naszą digitalową kompetencję ustrukturyzować, a tym samym zwiększyć jej efektywność zarówno dla nas, jak i naszych klientów” - wyjaśnia Dorota Bieniek-Kaska, Prezes LoveBrands Group.– „Obecnie wydatki na reklamę w internecie przewyższają te na TV, a potencjał stale rośnie. Nowe platformy, nowe formaty, nowe trendy niosą niesamowite możliwości dla wszystkich konsumentów digitalu. Z naszej perspektywy, kluczową kwestią jest maksymalizacja efektywności dla naszych klientów i wyprzedzanie trendów. Bo prawda jest taka, że o uwagę użytkownika w Internecie coraz trudniej” – dodaje Bieniek - Kaska.

W ramach LoveBrands Digital, agencja wyróżniła cztery kluczowe obszary kompetencyjne: Brand Strategy, Content & Social, Kreacja & Produkcja i Analityka & Media. Idea The Brand New Story zakłada projektowanie digitalowej obecności marek w sposób zintegrowany, crossplatformowy oraz zgodny z zasadami inbound marketingu.

„Pozorna łatwość dostępu do konsumenta powoduje, że w Internecie robi się tłoczno, a o uwagę coraz trudniej. Gdy markom coraz trudniej jest się przebić, a klient zyskuje narzędzia do wyszukiwania np. najtańszych ofert, rośnie ryzyko komodyzacji. By stawić czoła temu wyzwaniu marki muszą na nowo zawalczyć o uwagę odbiorców w Internecie, a czasem wręcz zredefiniować siebie i swoje historie na nowo. – tłumaczy Dorota Bieniek-Kaska.

LoveBrands Digital to poza merytorycznymi kompetencjami, również własne studio, czyli autorska przestrzeń do produkcji contentu video i audio. W ramach działalności studia, już od jakiegoś czasu realizowane są projekty z zakresu interaktywnej komunikacji w social mediach, influencer marketingu, konferencji na żywo czy webinarów.

Jak mówi, Natalia Skrzypek, Head of Digital w LoveBrands GroupObecnie kształtujące się trendy pozwalają markom, szczególnie w nowych mediach, już nie tylko na kreatywne budowanie wizerunku przy wykorzystaniu nowoczesnych formatów czy interaktywnych narzędzi, ale na bardzo efektywną, mierzalną i długoterminową relację z użytkownikiem. Z jednej strony zmierza ona do zakupu konkretnego produkty, a z drugiej do lojalizacji i pozyskania dla marki ambasadorów. Social commerce, live commerce, gaming, jako ważne elementy digitalowego świata, to tylko przykłady zjawisk, które już zaczynają przechodzić do mainstreamu. W ramach LoveBrands Digital, zgodnie z podejściem The Brand New Story, skupimy się nie tylko na intensyfikacji działań w tym obszarze, ale przede wszystkim na poszukiwaniu nowych, nieprzetartych szlaków.

Od LoveBrands Relations do LoveBrands Group

Grupa LoveBrands to w chwili obecnej komunikacyjne combo, w skład którego wchodzą: LoveBrands Relations, LoveBrands Events, LoveBrands Medical i LoveBrands Digital, wyspecjalizowane w zintegrowanej komunikacji opartej na Inbound Marketingu i Content Marketingu.

LoveBrands Group działa na polskim rynku od 2014 roku. W obrębie wszystkich swoich marek, posiada pełne spektrum kompetencji komunikacyjnych, aby projektować i realizować kompleksowe i efektywne kampanie oraz odpowiadać na wszelkie wyzwania w zakresie szeroko rozumianej komunikacji. Grupa posiada również dedykowaną, unikatową ofertę dla marek i firm działających w obszarze zdrowia oraz life science.

Grupa LoveBrands łączy doświadczenia marketingu emocjonalnego i storytellingu z podejściem Inbound Marketing, w którym proces budowania relacji konsumenta z marką projektowany jest w oparciu o narzędzia umożliwiające zwrócenie jego uwagi, a następnie utrzymanie relacji, sprzedaż, lojalizację, a finalnie zrekrutowanie do grona naturalnych ambasadorów marki.

Siła Grupy LoveBrands opiera się na mocnym, strategicznym i analitycznym podejściu do biznesowych wyzwań klientów. W procesie tworzeniu lovebrandów, strategię wspiera silne know-how kreatywne Grandes Kochonos oraz własne narzędzia produkcyjne.