LoveBrands Relations z Polskim Towarzystwem Chirurgii RobotowejAgencja strategicznej komunikacji marketingowej LoveBrands Relations zajmie się obsługą medialną II Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Robotowej oraz I Polsko-Włoskiego Sympozjum Chirurgii Robotowej w Onkologii, który odbędzie się 4-5 marca we Wrocławiu.
Agencja LoveBrands Relations zajmie się prowadzeniem biura prasowego. Celem działań agencji będzie zwrócenie uwagi na rolę chirurgii robotowej w medycynie, jako innowacyjnej i nieinwazyjnej metody leczenia pacjentów. Zespół LoveBrands Relations będzie odpowiedzialny za relacje z mediami także po wydarzeniu.
Jak zaznacza prof. Wojciech Witkiewicz - Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Robotowej oraz Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego – w kontekście chirurgii robotowej, i szerzej – medycyny – ważne jest, abyśmy byli i myśleli jak Leonardo da Vinci – odważnie i twórczo, wyprzedzając czas. Przy wsparciu agencji LoveBrands Relations z pewnością uda nam się zwiększyć poziom świadomości społecznej na temat tego, jak ważna w medycynie jest chirurgia robotowa.
II Międzynarodowy Kongres Chirurgii Robotowej, połączony z I Polsko-Włoskim Sympozjum Chirurgii Robotowej w Onkologii to prestiżowa konferencja medyczna, której celem jest przedstawienie najnowszych standardów zastosowania robota chirurgicznego da Vinci w chirurgii ogólnej, onkologicznej, urologii, ginekologii i laryngologii. Inicjatorem kongresu jest profesor Wojciech Witkiewicz - Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Robotowej. Współorganizatorem konferencji jest Europejski Instytut Onkologii w Mediolanie. Honorowym patronatem wydarzenie objął wicepremier i minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Jarosław Gowin. Patronami honorowymi są również przedstawiciele lokalnych władz – marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski, wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak oraz prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz.
Dorota Bieniek-Kaska, prezes LoveBrands Relations, podkreśla społeczną rolę działań mających na celu promocję najnowocześniejszych standardów medycznych - Praca dla projektu mającego na celu podnoszenie standardów opieki zdrowotnej w Polsce, to nie tylko wyzwanie zawodowe, ale i działanie mające wymiar edukacyjny i społeczny. Dlatego jesteśmy dumni, że to nam powierzono obsługę medialną Kongresu i Sympozjum.
Po stronie agencji projekt prowadzi Marta Soluch – ekspert ds. komunikacji oraz Justyna Dąbrowska – asystentka ds. komunikacji.

07.03.2016

Czytaj